Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.

Address:
Fajnorovo nábrežie 2, Bratislava, 81102, Slovakia

Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. is a business entity registered at Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), with entity identifier is 097900BHMU0000100533. The registration start date is December 20, 2017.

Entity Overview

Legal Entity Identifier (LEI) 097900BHMU0000100533
Legal Name Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
[xml_lang: sk]
Transliterated Other Entity Names SLOVENSKA PLAVBA A PRISTAVY - LODNA OSOBNA DOPRAVA, AS
[type: AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME]
Legal Address Fajnorovo nábrežie 2
Bratislava
81102
Slovakia
[xml_lang: sk]
Headquarters Address Fajnorovo nábrežie 2
Bratislava
81102
Slovakia
[xml_lang: sk]
Legal Jurisdiction Slovakia
Legal Form Akciova spolocnost
Entity Status ACTIVE

Registration Authority

Registration Authority ID RA000526
Other Registration Authority ID Okresný súd Bratislava I - 2978/B
Registration Authority Entity ID 35839228
Register Name Business Register
Obchodný register
Responsible Organisation Name Ministry of Justice (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Website orsr.sk
Country Slovakia (SK)
Jurisdiction Slovakia

LEI Registration

Managing Local Operating Unit (LOU) 097900BEFH0000000217
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (Central Securities Depository of the Slovak Republic CDCP)
Initial Registration Date 2017-12-20T00:00:00.00Z
Last Update Date 2017-12-20T00:00:00.00Z
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2018-12-20T00:00:00.00Z
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority ID RA000526
Other Validation Authority ID Okresný súd Bratislava I - 2978/B
Validation Authority Entity ID 35839228

LEI Extension Data

Legal Name Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.

Office Location

Headquarters Address Fajnorovo nábrežie 2
City Bratislava
Postal Code 81102
Country Slovakia (SK)

Entities with the same location

Entity Name Headquarters Address
VITAL-akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. Slávičie údolie 106 , Bratislava
DOWINA, s.r.o. Medená 16 , Bratislava
MFGK Slovakia s.r.o. Mostová 2 , Bratislava
ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11 , Bratislava
Diversified Retail Company, a.s. River Park Dvořákovo nábrežie 10 , Bratislava
Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA-PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.spol., a.s. Dvořákovo nábrežie 4 , Bratislava
HSC Real Estate s. r. o. Slavicie udolie 102/a , Bratislava
Tamarama, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 , Bratislava
RFI spol. s r.o. Slávičie údolie 41 , Bratislava
AZOR Zeta, s.r.o. Medená 18 , Bratislava

Competitor

Search similar business entities

City Bratislava
Postal Code 81102

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s..

Register Information

Register Name Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Jurisdiction Global LEI
Website gleif.org
Entity Count 586000