Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Address:
CHAVRIOU 9 & PRAXSITELOUS, ATHENS, GR-I, 10562, Greece

Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ is a business entity registered at Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), with entity identifier is 2138003SAV4PKPT7CO20. The registration start date is July 7, 2020.

Entity Overview

Legal Entity Identifier (LEI) 2138003SAV4PKPT7CO20
Legal Name Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Transliterated Other Entity Names MELLON TECHNOLOGIES S.A.
[type: PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME]
Legal Address CHAVRIOU 9 & PRAXSITELOUS
ATHENS
GR-I
10562
Greece
Headquarters Address CHAVRIOU 9 & PRAXSITELOUS
ATHENS
GR-I
10562
Greece
Legal Jurisdiction Greece
Entity Status ACTIVE

Registration Authority

Registration Authority ID RA000685
Registration Authority Entity ID 2028201000

LEI Registration

Managing Local Operating Unit (LOU) 213800WAVVOPS85N2205
Initial Registration Date 2020-07-07T00:00:00Z
Last Update Date 2020-07-07T15:39:16.260Z
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2021-07-07T00:00:00Z
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority ID RA000685
Validation Authority Entity ID 2028201000

Competitor

Search similar business entities

City ATHENS
Postal Code 10562

Improve Information

Please provide details on Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Jurisdiction Global LEI
Website www.gleif.org
Entity Count 586000