ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Address:
49 PRAXITELOUS STREET, GLYFADA, GR-F, 16674, Greece

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ is a business entity registered at Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), with entity identifier is 213800B5Y3HIA8USMH51. The registration start date is August 7, 2019.

Entity Overview

Legal Entity Identifier (LEI) 213800B5Y3HIA8USMH51
Legal Name ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Other Entity Names ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
[type: TRADING_OR_OPERATING_NAME]
Transliterated Other Entity Names ANTONIOS SVORONOS AND PARTNERS ADMINISTRATIVE CONSULTING MIKE
[type: PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME]
Legal Address 49 PRAXITELOUS STREET
GLYFADA
GR-F
16674
Greece
Headquarters Address 49 PRAXITELOUS STREET
GLYFADA
GR-F
16674
Greece
Legal Jurisdiction Greece
Entity Status ACTIVE

Registration Authority

Registration Authority ID RA000685
Registration Authority Entity ID 126410501000

LEI Registration

Managing Local Operating Unit (LOU) 213800WAVVOPS85N2205
Initial Registration Date 2019-08-07T00:00:00Z
Last Update Date 2019-11-04T07:03:32.770Z
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2020-08-07T00:00:00Z
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority ID RA000685
Validation Authority Entity ID 126410501000

Office Location

Headquarters Address 49 PRAXITELOUS STREET
City GLYFADA
Region GR-F (GR-F)
Postal Code 16674
Country Greece (GR)

Competitor

Search similar business entities

City GLYFADA
Postal Code 16674

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Register Information

Register Name Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Jurisdiction Global LEI
Website gleif.org
Entity Count 586000

Trending Searches