ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

Address:
60, VASILISSIS SOFIAS AVE, ATHENS, GR-I, 11528, Greece

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) is a business entity registered at Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), with entity identifier is 213800RRJ6M5LHRAF385. The registration start date is June 21, 2019.

Entity Overview

Legal Entity Identifier (LEI) 213800RRJ6M5LHRAF385
Legal Name ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
Transliterated Other Entity Names ASPIS PRONOIA AEAZ UNDER LIQUIDATION
[type: PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME]
Legal Address 60, VASILISSIS SOFIAS AVE
ATHENS
GR-I
11528
Greece
Headquarters Address 60, VASILISSIS SOFIAS AVE
ATHENS
GR-I
11528
Greece
Legal Jurisdiction Greece
Entity Status ACTIVE

Registration Authority

Registration Authority ID RA888888
Other Registration Authority ID General Electronic Commercial Registry (G.E.M.I.)
Registration Authority Entity ID 001631601000

LEI Registration

Managing Local Operating Unit (LOU) 213800WAVVOPS85N2205
Initial Registration Date 2019-06-21T00:00:00Z
Last Update Date 2019-06-21T09:01:43.600Z
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2020-06-21T00:00:00Z
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority ID RA888888
Other Validation Authority ID General Electronic Commercial Registry (G.E.M.I.)
Validation Authority Entity ID 001631601000

Office Location

Headquarters Address 60, VASILISSIS SOFIAS AVE
City ATHENS
Region GR-I (GR-I)
Postal Code 11528
Country Greece (GR)

Entities with the same location

Entity Name Headquarters Address
COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 60, VASILISSIS SOFIAS AVE , ATHENS

Competitor

Search similar business entities

City ATHENS
Postal Code 11528

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ).

Register Information

Register Name Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Jurisdiction Global LEI
Website gleif.org
Entity Count 586000

Trending Searches