ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS / ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

Address:
FAKA AREA, ASPROPIRGOS, GR-I, 19300, Greece

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS / ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ is a business entity registered at Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), with entity identifier is 213800V9XNKPDOK13W82. The registration start date is November 29, 2017.

Entity Overview

Legal Entity Identifier (LEI) 213800V9XNKPDOK13W82
Legal Name ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS / ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
Other Entity Names EUROCHARTIKI-ENDLESS S.A.
[type: TRADING_OR_OPERATING_NAME]
Transliterated Other Entity Names EUROCHARTIKI-ENDLESS S.A.
[type: PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME]
Legal Address FAKA AREA
ASPROPIRGOS
GR-I
19300
Greece
Headquarters Address FAKA AREA
ASPROPIRGOS
GR-I
19300
Greece
Legal Jurisdiction Greece
Legal Form SOCIETE ANONYME
Entity Status ACTIVE

Registration Authority

Registration Authority ID RA888888
Other Registration Authority ID General Electronic Commercial Registry (G.E.M.I.)
Registration Authority Entity ID 121666507000

LEI Registration

Managing Local Operating Unit (LOU) 213800WAVVOPS85N2205
Initial Registration Date 2017-11-29T00:00:00Z
Last Update Date 2017-11-29T06:32:40.707Z
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2018-11-29T00:00:00Z
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority ID RA888888
Other Validation Authority ID General Electronic Commercial Registry (G.E.M.I.)
Validation Authority Entity ID 121666507000

Competitor

Search similar business entities

City ASPROPIRGOS
Postal Code 19300
Category logistic
Category + City logistic + ASPROPIRGOS

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS / ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ.

Register Information

Register Name Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Jurisdiction Global LEI
Website gleif.org
Entity Count 586000