Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025

Address:
Warszawa Topiel 12, Warszawa, PL-14, 00-342, Poland

Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 is a business entity registered at Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), with entity identifier is 259400B37XBUOWJMY689. The registration start date is May 15, 2019.

Entity Overview

Legal Entity Identifier (LEI) 259400B37XBUOWJMY689
Legal Name Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025
[xml_lang: PL]
Transliterated Other Entity Names Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025
[type: PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME]
Legal Address Warszawa Topiel 12
Warszawa
PL-14
00-342
Poland
Headquarters Address Warszawa Topiel 12
Warszawa
PL-14
00-342
Poland
Legal Jurisdiction Poland
Entity Category FUND
Entity Category FUND
Associated Entity Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
[type: FUND_FAMILY]
Entity Status ACTIVE

Registration Authority

Registration Authority ID RA000485
Registration Authority Entity ID 38
Register Name Investment Fund Management Companies and Investment Funds
Towarzystwa I Fundusze Inwestycyjne
Responsible Organisation Name Polish Financial Supervision Authority
Komisja Nadzoru Finansowego
Website knf.gov.pl
Country Poland (PL)
Jurisdiction Poland

LEI Registration

Managing Local Operating Unit (LOU) 259400L3KBYEVNHEJF55
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
Initial Registration Date 2019-05-15T11:56:24+02:00
Last Update Date 2019-05-15T11:56:24+02:00
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2020-05-15T11:56:23+02:00
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority ID RA000485
Validation Authority Entity ID 38

Office Location

Headquarters Address Warszawa Topiel 12
City Warszawa
Region PL-14 (PL-14)
Postal Code 00-342
Country Poland (PL)

Entities with the same location

Entity Name Headquarters Address
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany Warszawa Topiel 12 , Warszawa
NN Subfundusz Japonia (L) Warszawa Topiel 12 , Warszawa
NN SFIO NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) Warszawa Topiel 12 , Warszawa
NN SFIO NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) Warszawa Topiel 12 , Warszawa
NN Perspektywa SFIO NN Subfundusz Perspektywa 2055 Warszawa Topiel 12 , Warszawa
NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) Warszawa Topiel 12 , Warszawa
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 Warszawa Topiel 12 , Warszawa
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa Topiel 12 , Warszawa
NN Subfundusz Perspektywa 2040 Warszawa Topiel 12 , Warszawa
NN Emerytura SFIO NN Subfundusz Emerytura 2060 Warszawa Topiel 12 , Warszawa

Competitor

Search similar business entities

City Warszawa
Postal Code 00-342

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025.

Register Information

Register Name Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Jurisdiction Global LEI
Website gleif.org
Entity Count 586000