Global LEI · Legal Entity

Jurisdiction: Global LEI
Register: Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

This dataset includes over 586 thousands of legal entities registered with Legal Entity Identifiers (LEI), implemented by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Each entity registration contains entity name, LEI, location, status, registration date, etc.

Bratislava · Search Result

Entity Name Office Address Start Date
CB Group, a.s. Hraničná 18, Bratislava, SK 2018-10-03
Signs.sk, s.r.o. Bosákova 7, Bratislava, SK 2018-10-01
Beyond Media, s.r.o. Daxnerovo nám. 3, Bratislava, SK 2018-10-01
MADA klub Trnavská cesta 37, Bratislava, SK 2018-09-28
Art Force, s. r. o. Ševčenkova 2, Bratislava, SK 2018-09-27
MARINGSK s.r.o. Račianska 27, Bratislava, SK 2018-09-25
Pasmanta, spol. s r.o. Rezedova 5, Bratislava, SK 2018-09-20
Golden Oak Capital a. s. Vajnorská 100/B, Bratislava, SK 2018-09-19
DAP Consult, s.r.o. Žatevná 6, Bratislava, SK 2018-09-19
Dostupné bývanie 07 s.r.o. Trnavská cesta 112 A, Bratislava, SK 2018-09-17
Svet zdravia Development, a.s. Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, SK 2018-09-12
JWI SLOVAKIA s. r. o. Grosslingová 45, Bratislava, SK 2018-09-12
Construction Partners, s. r. o. Haburská 49/A, Bratislava, SK 2018-09-12
Aktívny fond, o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, SK 2018-09-07
Amarila, s.r.o. Grösslingova 4, Bratislava, SK 2018-09-06
Stabilný fond, o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, SK 2018-09-06
Slovak Asset Management, správ. spol., a.s. Grösslingová 44, Bratislava, SK 2018-09-05
ORBIS Capital, s.r.o. Prešovská 59, Bratislava, SK 2018-09-05
J&T ENERGY FINANCING EUR V, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, SK 2018-09-04
Stanica Nivy s. r. o. Karadžičova 12, Bratislava, SK 2018-09-04
J&T Global Finance IX., s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, SK 2018-08-27
altFINS j.s.a. Namestie Slobody 13, Bratislava, SK 2018-08-27
TEMPEST a.s. Galvaniho 17/B, Bratislava, SK 2018-08-27
CNNS, s.r.o. Vyšehradská 4, Bratislava, SK 2018-08-27
COM-therm spol. s r.o. Palatínova 39, Bratislava, SK 2018-08-24
Zuckermandel byty s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, SK 2018-08-24
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Vysoká 17, Bratislava, SK 2018-08-23
AZYL Production s.r.o. Panenská 13, Bratislava, SK 2018-08-21
Media SK Funding s.r.o. Einsteinova 23, Bratislava, SK 2018-08-21
WestBridge Innovative s.r.o. Gorkého 12, Bratislava, SK 2018-08-20
WRM PLUS S.R.O. BRATISLAVA REGUS APOLLO II, BUSINESS CENTER, BRATISLAVA, SK 2018-08-20
MABIVIO s. r. o. Einsteinova 24, Bratislava, SK 2018-08-14
RIF Trading, a.s. Jašíkova 2, Bratislava, SK 2018-08-14
TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, SK 2018-08-13
MoneXy s.r.o. Špitalska 53, Bratislava, SK 2018-08-10
Mitella s.r.o. Bozeny Nemcovej 8, Bratislava, SK 2018-08-08
Proficio Tupého 25A, Bratislava, SK 2018-08-07
JM - Cresco, s.r.o. Poštová 3, Bratislava, SK 2018-08-03
VACHEL SK, s.r.o. Poštová 3, Bratislava, SK 2018-08-03
PPC Investments, a. s. Magnetová 12, Bratislava, SK 2018-08-03
Ebro s.r.o. Gorkého 10, Bratislava, SK 2018-08-03
Towers Retail s. r. o. Poštová 3, Bratislava, SK 2018-08-02
KURHAJEC s.r.o. Maróthyho 6, Bratislava, SK 2018-08-01
Campanula s. r. o. Devínske jazero 6610/6A, Bratislava, SK 2018-07-27
Sympatia Group, a.s. Vajnorská 100/B, Bratislava, SK 2018-07-27
social net s. r. o. Vajnorská 100/A, Bratislava, SK 2018-07-26
Fio Slovakia, a.s. Nám. SNP 21, Bratislava, SK 2018-07-26
Združenie za rozvoj urbanizmu Medená 18, Bratislava, SK 2018-07-25
Fond výtvarných umení Trnavská 112, Bratislava, SK 2018-07-18
INTOMETER j.s.a. Vienna gate, Kopčianska 10, Bratislava, SK 2018-07-18
Prime Tourist Resorts, a. s. Zochova 3, Bratislava, SK 2018-07-16
EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o. Stará Vajnorská cesta 17, Bratislava, SK 2018-07-13
BMW Slovenská republika s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava, SK 2018-07-13
Dostupné bývanie 04 s.r.o. Trnavská cesta 112A, Bratislava, SK 2018-07-10
Pfizer Luxembourg SARL (Slovakia Branch) Pribinova 25, Bratislava, SK 2018-07-10
LINEA, investičné družstvo Drieňová 34, Bratislava, SK 2018-07-09
KORFIN, s.r.o. Blumentálska 2725/13, Bratislava, SK 2018-07-06
SOLIDITA, spol. s r.o. Kukučínova 28, Bratislava, SK 2018-07-04
G&M Dynamics, s.r.o. Tomášikova 26, Bratislava, SK 2018-07-02
COOP PRODUKT SLOVENSKO Mliekárenská 10, Bratislava, SK 2018-06-29
JTRE Financing, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, SK 2018-06-29
P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o. Štefanovičova 12, Bratislava, SK 2018-06-28
Global Competence s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava, SK 2018-06-26
Rocca Investments, a.s. Staviteľská 7, Bratislava, SK 2018-06-25
Gazdovské družstvo Strážnická 2, Bratislava, SK 2018-06-21
Bory Mall, a. s. Lamač 6780, Bratislava, SK 2018-06-21
ABCedu, a.s. Košická 56, Bratislava, SK 2018-06-20
Occasio s.r.o. Nad Lomom 13, Bratislava, SK 2018-06-19
ALFA GROUP SR, a.s. Dvořákovo nábrežie 4E, Bratislava, SK 2018-06-18
JUDr. Vladimír Grznár Pri starej prachárni 13, Bratislava, SK 2018-06-15
HSC Real Estate s. r. o. Slavicie udolie 102/a, Bratislava, SK 2018-06-14
STONEBRIDGE CAPITAL s.r.o. Boženy Němcovej 9, Bratislava, SK 2018-06-12
E - RAN GROUP, a. s. Astrová 2/A, Bratislava, SK 2018-06-12
E - RAN Property, s. r. o. Astrová 2/A, Bratislava, SK 2018-06-12
PROFITON a.s. Konventná 9, Bratislava, SK 2018-06-11
LIVELLO s. r. o. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, SK 2018-06-06
Devito s. r. o. Záhrebská 13, Bratislava, SK 2018-06-06
JOLL Y JOKER, a.s. Pod Klepáčom 5, Bratislava, SK 2018-06-06
AbbVie s.r.o. Karadžičova 10, Bratislava, SK 2018-06-06
ESPACK, spol. s r.o. Rybničná 40/F, Bratislava, SK 2018-06-05
Arca Automotive Holding, j.s.a. Plynárenská, 7/A, Bratislava, SK 2018-06-04
Koloria a.s. Syslia 40, Bratislava, SK 2018-06-04
NEXE, a.s. Budatinska 10, Bratislava, SK 2018-06-02
ILEST, s.r.o. Budatinska 10, Bratislava, SK 2018-06-02
Synculario j.s.a. Vajnorska 98/D, 83104 Bratislava, Slovakia, Bratislava, SK 2018-05-31
GRAMA a.s. Mýtna 42, Bratislava, SK 2018-05-29
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.f., a.s. Jesenského 4/C, Bratislava, SK 2018-05-29
L square s. r. o. Strazna 9E, Bratislava, SK 2018-05-29
Twin City VIII s. r. o. Karadžičova 12, Bratislava, SK 2018-05-28
Výroba tepla, s. r. o. Česká 15, Bratislava, SK 2018-05-25
SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, SK 2018-05-23
JTRE financing 2, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, SK 2018-05-23
N I K É , spol. s r.o. Ilkovičova 34, Bratislava, SK 2018-05-22
DANBIK s. r. o. Kadnárova 51, Bratislava, SK 2018-05-21
LCB Group s.r.o. Tomášikova 30, Bratislava, SK 2018-05-20
Frondea, s.r.o. Klincová, 35, Bratislava, SK 2018-05-19
aubergine s.r.o. Černyševského 1287/10, Bratislava, SK 2018-05-18
MVE Nitra, a. s. Záhradnícka 68, Bratislava, SK 2018-05-18
KLM ZV a.s. Karloveská 34, Bratislava, SK 2018-05-17
Duron s.r.o Gorkého 10, Bratislava, SK 2018-05-16