BODØ TAKST. AS

Address:
Martin Fagerheim Eilertsen Breivikveien 11, 8003 BODØ, Norge

BODØ TAKST. AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 824705372. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 824705372
Name / Navn BODØ TAKST. AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Martin Fagerheim Eilertsen Breivikveien 11
8003 BODØ
Norge
Municipality / Kommune BODØ - 1804
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05
Founding Date / Stiftelsesdato 2020-02-06

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Martin Fagerheim Eilertsen Breivikveien 11
Postal Code / Postnummer 8003
City / Poststed BODØ
Municipality Number / Kommunenummer 1804
Municipality Name / Kommunenavn BODØ
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
HOT RECORDS - FRITIDSBUTIKKEN Sture Hegstad Sverre Granlunds vei 6, 8003 BODØ, Norge 1995-02-19
EMSENO HOLDING AS Haakon VII gate 35B, 8003 BODØ, Norge 2019-10-01
ERNA DUESUNDS HISTORIEKURS HOS ERNA General Fleischers gate 29, 8003 BODØ, Norge 2010-08-14
HENRIK AAG TRAFIKKSKOLE Aspmyra Stadion Fridtjof Nansens vei 5, 8003 BODØ, Norge 2009-11-09
KISTRAND HYTTEFORENING c/o Tor Johan Sivertsen Bolignummer H0303 Hammarn 36, 8003 BODØ, Norge 2012-11-03
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR BARNEHAGER AS Prinsens gate 91, 8003 BODØ, Norge 2015-11-20
EPILEPSIFORENINGEN I BODØ OG OMEGN c/o Torun Antonia Hansen Fredensborgveien 20A, 8003 BODØ, Norge 2015-06-23
INTERIØRPRODUKTER AS Langstranda 1, 8003 BODØ, Norge 2008-11-19
SØRFUGLØY VELFORENING Parkveien 1B, 8003 BODØ, Norge 2013-07-23
EIERSEKSJONSSAMEIET RAV 3 Roald Amundsens vei 3, 8003 BODØ, Norge 2008-07-03
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed BODØ
Postal Code / Postnummer 8003

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on BODØ TAKST. AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000