SIVILINGENIØR E J WIIG AS

Address:
Karenslyst allé 10, 0278 OSLO, Norge
Phone: 22 04 94 30

SIVILINGENIØR E J WIIG AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 913863186. The registration start date is February 19, 1995.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 913863186
Name / Navn SIVILINGENIØR E J WIIG AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Karenslyst allé 10
0278 OSLO
Norge
Municipality / Kommune OSLO - 0301
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 71.129 - Other technical consulting activities (Annen teknisk konsulentvirksomhet)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 1995-02-19
Founding Date / Stiftelsesdato 1929-10-16
Telephone Number / Telefonnummer 22 04 94 30
Last Submitted Financial Statements / Sist_Innsendte_Årsregnskap 2016
Number of Employees / Antall Ansatte 1
Number of Employees Date / Antall Ansatte Dato 2016-03-21

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret Yes (Ja)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
Yes (Ja)

Office Location

Address / Adresse Karenslyst allé 10
Postal Code / Postnummer 0278
City / Poststed OSLO
Municipality Number / Kommunenummer 0301
Municipality Name / Kommunenavn OSLO
Country / Land Norge

Entities with the same location

Entity Name Office Address
ENGELSTAD SPIRITS AS Karenslyst allé 10, OSLO
LEVAHN MEKANISKE VERKSTED AKTIESELSKAP Karenslyst allé 10, OSLO
LAMBDA NETWORKS AS Karenslyst allé 10, OSLO
RECRUITMENT MANAGER AS Karenslyst allé 10, OSLO
RUFI NORWAY AS Karenslyst allé 10, OSLO
MULTIBEV AS Karenslyst allé 10, OSLO
REGU REKRUTTERINGS GRUPPEN AS Karenslyst allé 10, OSLO
BOTTLENECK HOLDING AS Karenslyst allé 10, OSLO
MARKEDSRÅDGIVER Tor Bredal Karenslyst allé 10, OSLO
CRAFT DRINKS AS Karenslyst allé 10, OSLO

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed OSLO
Postal Code / Postnummer 0278
NACE Classification 71.129
City + NACE OSLO + 71.129

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on SIVILINGENIØR E J WIIG AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000