FAU VESTSIDA OPPVEKTSTSENTER

Address:
c/o Haakon S. Fjone Vestsidevegen 3069, 3522 BJONEROA, Norge

FAU VESTSIDA OPPVEKTSTSENTER is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919511583. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919511583
Name / Navn FAU VESTSIDA OPPVEKTSTSENTER
Organization Form / Organisasjonsform FLI - Association/club/organization (Forening/lag/innretning)
Business Address / Forretningsadresse c/o Haakon S. Fjone Vestsidevegen 3069
3522 BJONEROA
Norge
Municipality / Kommune SØNDRE LAND - 0536
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 7000 - Non-profit institutions serving households (Ideelle organisasjoner)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21
Founding Date / Stiftelsesdato 2017-09-06

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse c/o Haakon S. Fjone Vestsidevegen 3069
Postal Code / Postnummer 3522
City / Poststed BJONEROA
Municipality Number / Kommunenummer 0536
Municipality Name / Kommunenavn SØNDRE LAND
Country / Land Norge

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed BJONEROA
Postal Code / Postnummer 3522

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on FAU VESTSIDA OPPVEKTSTSENTER.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches