DANSKEBYGG AS

Address:
Solsletta 29, 4658 TVEIT, Norge
Website: www.danskebygg.no

DANSKEBYGG AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919600985. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919600985
Name / Navn DANSKEBYGG AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Solsletta 29
4658 TVEIT
Norge
Municipality / Kommune KRISTIANSAND - 1001
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21
Founding Date / Stiftelsesdato 2017-09-10
Mobile Phone Number / Mobiltelefonnummer 987 66 166
Website / Hjemmeside www.danskebygg.no

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Solsletta 29
Postal Code / Postnummer 4658
City / Poststed TVEIT
Municipality Number / Kommunenummer 1001
Municipality Name / Kommunenavn KRISTIANSAND
Country / Land Norge

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed TVEIT
Postal Code / Postnummer 4658

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on DANSKEBYGG AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches