AV HUSET AS

Address:
Torvdalsveien 12C, 5155 BØNES, Norge

AV HUSET AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919710861. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919710861
Name / Navn AV HUSET AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Torvdalsveien 12C
5155 BØNES
Norge
Municipality / Kommune BERGEN - 1201
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21
Founding Date / Stiftelsesdato 2017-09-18

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Torvdalsveien 12C
Postal Code / Postnummer 5155
City / Poststed BØNES
Municipality Number / Kommunenummer 1201
Municipality Name / Kommunenavn BERGEN
Country / Land Norge

Entities with the same location

Entity Name Office Address
JUGO JUSTIN ALEXANDER GOOCH Torvdalsveien 12C, BØNES

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed BØNES
Postal Code / Postnummer 5155

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on AV HUSET AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches