AV HUSET AS

Address:
Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge

AV HUSET AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919710861. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919710861
Name / Navn AV HUSET AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Straumeveien 166
5151 STRAUMSGREND
Norge
Municipality / Kommune BERGEN - 4601
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 46.520 - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21
Founding Date / Stiftelsesdato 2017-09-18
Last Submitted Financial Statements / Sist_Innsendte_Årsregnskap 2018
Number of Employees / Antall Ansatte 3
Number of Employees Date / Antall Ansatte Dato 2019-03-11

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret Yes (Ja)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
Yes (Ja)

Office Location

Address / Adresse Straumeveien 166
Postal Code / Postnummer 5151
City / Poststed STRAUMSGREND
Municipality Number / Kommunenummer 4601
Municipality Name / Kommunenavn BERGEN
Country / Land Norge

Entities at the same location

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
LIBNOR TANKER & OFFSHORE AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2015-05-05
BERGENVANNSCOOTERUTLEIE AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2016-03-22
FRANKERING BERGEN AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2015-09-02
CALCULUS AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2016-06-08
VENNELAGET M/Y FAUN Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2015-04-14
SECCO AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 1997-05-07
KEJ UTVIKLING AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2009-06-20
EXTRA BEMANNING AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2018-08-08
ZANDERO AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2014-12-04
SECURITY MANAGEMENT CONSULTING AS Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2000-09-14
Find all entities at the same address

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
J& DESIGN EIDE Knappenveien 65, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2012-12-17
LYS, TEKNIKK & DESIGN AS Sælenveien 44, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2007-03-17
WK BYGG AS Straumsåsen 90, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2010-02-06
PSYTAB ANS Straumshaugen 14, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2007-01-06
BYGGMESTER KJETIL I SLETTEN Rekdalsveien 155, 5151 STRAUMSGREND, Norge 1996-01-04
TRAILBLAZE IT-RÅDGIVNING AS President Christies vei 20D, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2018-08-21
STRAUMELIEN VEILAG c/o Einar Øye Straumelien 8A, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2018-10-29
GUSTAV MARDON RENSTRØM RASMUSSEN Knappenveien 62, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2006-06-13
DUO DIN UTVIKLING OG OPPFØLGING ANN ACHANA LIEU Stokkedalen 5, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2014-04-04
LOODTZ SPORT Rekdalsveien 66, 5151 STRAUMSGREND, Norge 2011-09-29
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed STRAUMSGREND
Postal Code / Postnummer 5151
NACE Classification 46.520
City + NACE STRAUMSGREND + 46.520

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on AV HUSET AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000