BYRKJELAND AS

Address:
Indre Steinsvik 27D, 5237 RÅDAL, Norge

BYRKJELAND AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919765631. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919765631
Name / Navn BYRKJELAND AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Indre Steinsvik 27D
5237 RÅDAL
Norge
Municipality / Kommune BERGEN - 1201
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21
Founding Date / Stiftelsesdato 2017-10-11
Mobile Phone Number / Mobiltelefonnummer 924 04 875

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Indre Steinsvik 27D
Postal Code / Postnummer 5237
City / Poststed RÅDAL
Municipality Number / Kommunenummer 1201
Municipality Name / Kommunenavn BERGEN
Country / Land Norge

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed RÅDAL
Postal Code / Postnummer 5237

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on BYRKJELAND AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches