BKO OLSEN AS

Address:
Hubrovegen 6, 3940 PORSGRUNN, Norge

BKO OLSEN AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919767324. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919767324
Name / Navn BKO OLSEN AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Hubrovegen 6
3940 PORSGRUNN
Norge
Municipality / Kommune PORSGRUNN - 0805
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21
Founding Date / Stiftelsesdato 2017-10-10

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Hubrovegen 6
Postal Code / Postnummer 3940
City / Poststed PORSGRUNN
Municipality Number / Kommunenummer 0805
Municipality Name / Kommunenavn PORSGRUNN
Country / Land Norge

Entities with the same location

Entity Name Office Address
JENS ERIK ANDERSEN Hubrovegen 6, PORSGRUNN
BKO HOLDING AS Hubrovegen 6, PORSGRUNN

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed PORSGRUNN
Postal Code / Postnummer 3940

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on BKO OLSEN AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches