EMIL ÅSLUND

Address:
Våtmoen 59, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge

EMIL ÅSLUND is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919768371. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919768371
Name / Navn EMIL ÅSLUND
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Våtmoen 59
2436 VÅLER I SOLØR
Norge
Municipality / Kommune VÅLER - 3419
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 90.031 - Independent artistic activity within visual art (Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Våtmoen 59
Postal Code / Postnummer 2436
City / Poststed VÅLER I SOLØR
Municipality Number / Kommunenummer 3419
Municipality Name / Kommunenavn VÅLER
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
VÅLER SPORT OG ELEKTRISK Arne Lerudsmoen 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 1995-02-19
GOD HJELP AS Kavlerudsvegen 23, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 2019-04-29
THOMAS ANDRÉ LINDBOE Vålersenteret, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 2017-04-24
SAGEN MASKIN Bergesidevegen 721, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 2019-03-26
ARM-INVEST AS Vålerstuen 2, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 2014-11-27
TOR LØNNQVIST Kvernbakkvegen 42, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 2008-09-01
LEONORE Ranum, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 2009-06-04
KRISTINS SALONG Ann Kristin Gullord Ranumsvegen 301, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 1995-02-19
MILANO RESTAURANT & BAR AS Våler senteret 1, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 2013-10-08
OTTESEN STIG ARNE Skyrudsvegen 21, 2436 VÅLER I SOLØR, Norge 1995-02-20
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed VÅLER I SOLØR
Postal Code / Postnummer 2436
NACE Classification 90.031
City + NACE VÅLER I SOLØR + 90.031

Improve Information

Please provide details on EMIL ÅSLUND by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000