ANNE-LISE ARNTSEN

Address:
Erikstadveien 580, 1540 VESTBY, Norge

ANNE-LISE ARNTSEN is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919768770. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919768770
Name / Navn ANNE-LISE ARNTSEN
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Erikstadveien 580
1540 VESTBY
Norge
Municipality / Kommune VESTBY - 0211
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Erikstadveien 580
Postal Code / Postnummer 1540
City / Poststed VESTBY
Municipality Number / Kommunenummer 0211
Municipality Name / Kommunenavn VESTBY
Country / Land Norge

Entities with the same location

Entity Name Office Address
ANDRZEJ CHADZYNSKI SERVICE Erikstadveien 580, VESTBY
ARKADIUSZ JANKOWSKI SERVICE Erikstadveien 580, VESTBY
CAMILLA DREGE STØRSETH Erikstadveien 580, VESTBY

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed VESTBY
Postal Code / Postnummer 1540

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on ANNE-LISE ARNTSEN.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches