CATO J. BAKKE

Address:
Storestraumen 237, 5212 SØFTELAND, Norge

CATO J. BAKKE is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919769114. The registration start date is October 21, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919769114
Name / Navn CATO J. BAKKE
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Storestraumen 237
5212 SØFTELAND
Norge
Municipality / Kommune OS - 1243
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2017-10-21

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Storestraumen 237
Postal Code / Postnummer 5212
City / Poststed SØFTELAND
Municipality Number / Kommunenummer 1243
Municipality Name / Kommunenavn OS
Country / Land Norge

Entities with the same location

Entity Name Office Address
TUNGSETH TRANSPORT Storestraumen 237, SØFTELAND

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed SØFTELAND
Postal Code / Postnummer 5212

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on CATO J. BAKKE.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches