GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL

Address:
Lerkeskogen 16, 4083 HUNDVÅG, Norge

GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924607084. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924607084
Name / Navn GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Lerkeskogen 16
4083 HUNDVÅG
Norge
Municipality / Kommune STAVANGER - 1103
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Lerkeskogen 16
Postal Code / Postnummer 4083
City / Poststed HUNDVÅG
Municipality Number / Kommunenummer 1103
Municipality Name / Kommunenavn STAVANGER
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
GEIR RØYNEBERG AGENTUR Muslingveien 45E, 4083 HUNDVÅG, Norge 1995-02-20
KNUD BAKKES DATATJENESTER Niseveien 7, 4083 HUNDVÅG, Norge 1998-10-08
JR ANDERSEN SERVICE Hunsteinstien 3, 4083 HUNDVÅG, Norge 2018-10-22
BAKTE POTET FAKRIAWATI YAKOB Husebøhagen 20A, 4083 HUNDVÅG, Norge 2012-06-04
BJÅSTAD LYDTEKNISKE Hunstein 57, 4083 HUNDVÅG, Norge 2002-09-25
SCANNON LIMA Høvedsmannsveien 1A, 4083 HUNDVÅG, Norge 2006-05-11
SKEIE AROMA KJERSTI BERGE THORSEN Ordfører Scheies gate 4A, 4083 HUNDVÅG, Norge 2016-06-09
NAUSTVIK SLIPP & BÅTBYGGERI AS Hunstein 45A, 4083 HUNDVÅG, Norge 2017-11-07
BERND SEIDEL Grindkvalveien 12, 4083 HUNDVÅG, Norge 2012-10-11
LINDAL CONSULT Pepperhaugen 15, 4083 HUNDVÅG, Norge 2010-07-03
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed HUNDVÅG
Postal Code / Postnummer 4083

Improve Information

Please provide details on GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000