GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL

Address:
Lerkeskogen 16, 4083 HUNDVÅG, Norge

GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924607084. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924607084
Name / Navn GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Lerkeskogen 16
4083 HUNDVÅG
Norge
Municipality / Kommune STAVANGER - 1103
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Lerkeskogen 16
Postal Code / Postnummer 4083
City / Poststed HUNDVÅG
Municipality Number / Kommunenummer 1103
Municipality Name / Kommunenavn STAVANGER
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
WAVE UTLEIE AS Makrellveien 9, 4083 HUNDVÅG, Norge 2019-04-10
HUNDVÅG KARATEKLUBB v/Odd Bjørn Lunde Pepperhaugen 87, 4083 HUNDVÅG, Norge 2009-03-04
STAVANGER KAJAKKLUBB Stavanger Kajakklubb Kisteneset 15, 4083 HUNDVÅG, Norge 2006-01-31
MARIE HETLAND JENSEN FOTOGRAFI Knivskjellveien 26, 4083 HUNDVÅG, Norge 2019-11-25
FRODE HUTH Skeiehagen 24, 4083 HUNDVÅG, Norge 1995-03-12
ODD INGE HUSEBØ Husabøveien 47, 4083 HUNDVÅG, Norge 2004-04-22
MARIHØNA PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Bodil Ekrheim Ulabrands vei 28, 4083 HUNDVÅG, Norge 2004-09-11
NORSEMAN QUALITY SOLUTIONS LTD Hunsteinstien 2B, 4083 HUNDVÅG, Norge 2014-10-30
STAVANGER NETBALLKLUBB v/ Kirsten Redmond Terje Vigens vei 84, 4083 HUNDVÅG, Norge 2015-03-06
VENSTREHÅNDSARBEID Hoseth Steinkobbeveien 28, 4083 HUNDVÅG, Norge 2009-10-20
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed HUNDVÅG
Postal Code / Postnummer 4083

Improve Information

Please provide details on GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches