BJØRKHEIM HOLDING AS

Address:
Solørvegen 397, 2407 ELVERUM, Norge

BJØRKHEIM HOLDING AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924644303. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924644303
Name / Navn BJØRKHEIM HOLDING AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Solørvegen 397
2407 ELVERUM
Norge
Municipality / Kommune ELVERUM - 3420
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05
Founding Date / Stiftelsesdato 2020-01-02

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Solørvegen 397
Postal Code / Postnummer 2407
City / Poststed ELVERUM
Municipality Number / Kommunenummer 3420
Municipality Name / Kommunenavn ELVERUM
Country / Land Norge

Entities at the same location

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
FREM EIENDOM INVEST AS Solørvegen 397, 2407 ELVERUM, Norge 2018-02-12
FRODE HALBERG AS Solørvegen 397, 2407 ELVERUM, Norge 2012-07-03

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
GRO ANITA JOHANSEN Åsmund Sveens veg 5, 2407 ELVERUM, Norge 2009-11-11
A.V. HELSEPRODUKTER Brit Lauritsen Johan Falkbergets veg 66, 2407 ELVERUM, Norge 2004-12-02
REISE OG SPONSORSERVICE Trond Pettersen Barbra Rings veg 5, 2407 ELVERUM, Norge 1995-03-12
CATHRINE'S KLIPPOTEK Cathrine Granås Oskar Braatens veg 32C, 2407 ELVERUM, Norge 2008-08-21
SØSTUEN KONFERANSIER Hestehagen 47B, 2407 ELVERUM, Norge 2018-07-05
MARI BARSTAD SØRHEIM Nils Gotlands veg 8, 2407 ELVERUM, Norge 2014-07-16
KENNETH BIRKENES Forstmester Barths veg 25, 2407 ELVERUM, Norge 2012-03-13
MAREN FJELD FOTO P. Chr. Asbjørnsens veg 2B, 2407 ELVERUM, Norge 2014-11-27
IVAR LEIF STOKKE MØBELAGENTUR LIMITED Holbergs veg 11, 2407 ELVERUM, Norge 2010-01-04
SKULBERG KNUT RAGNVALD Helsetorget Legesenter Martensenteret, 2407 ELVERUM, Norge 2000-04-12
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed ELVERUM
Postal Code / Postnummer 2407

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on BJØRKHEIM HOLDING AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000