FFC FINNØY FUN CHILDREN

Address:
c/o Tolli Harold Andreassen Frestad Kindingstadvegen 31, 4160 FINNØY, Norge

FFC FINNØY FUN CHILDREN is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924648481. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924648481
Name / Navn FFC FINNØY FUN CHILDREN
Organization Form / Organisasjonsform FLI - Association/club/organization (Forening/lag/innretning)
Business Address / Forretningsadresse c/o Tolli Harold Andreassen Frestad Kindingstadvegen 31
4160 FINNØY
Norge
Municipality / Kommune STAVANGER - 1103
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 94.991 - Activities of other membership organizations (Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 7000 - Non-profit institutions serving households (Ideelle organisasjoner)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05
Founding Date / Stiftelsesdato 2010-07-31

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret Yes (Ja)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse c/o Tolli Harold Andreassen Frestad Kindingstadvegen 31
Postal Code / Postnummer 4160
City / Poststed FINNØY
Municipality Number / Kommunenummer 1103
Municipality Name / Kommunenavn STAVANGER
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
RODA SAMDRIFT DA Roda, 4160 FINNØY, Norge 2000-11-03
MYRHEIM KRAN & TRANSPORT AS Steinnesvåg 72, 4160 FINNØY, Norge 2015-02-02
LINA LIVSDATTER Bergevegen 42, 4160 FINNØY, Norge 2009-07-18
OLE JAN NAADEN 4160 FINNØY, Norge 1995-02-20
EG OG FAR MIN HEIDI ØRJANSEN ASHEIM c/o Heidi Asheim Øvre Hauskjevegen 59, 4160 FINNØY, Norge 2017-10-31
HENRIK HALLELAND Reilstad, 4160 FINNØY, Norge 2005-07-18
17. MAI FINNØY c/o Leif Jakob Flesjå Kvitevikvegen 384, 4160 FINNØY, Norge 2018-01-23
BERGGYLTEN AS Finnøy Næringspark, 4160 FINNØY, Norge 2016-02-05
RYFYLKE TREBÅTBYGGJERI AS Judaberg, 4160 FINNØY, Norge 2011-03-07
LADSTEIN EIGEDOM AS Steinnesvåg 40, 4160 FINNØY, Norge 2006-06-14
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed FINNØY
Postal Code / Postnummer 4160
NACE Classification 94.991
City + NACE FINNØY + 94.991

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on FFC FINNØY FUN CHILDREN.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000