GRØTTING PRODUCTION

Address:
Kvalnesveien 7, 7170 ÅFJORD, Norge

GRØTTING PRODUCTION is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924700076. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924700076
Name / Navn GRØTTING PRODUCTION
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Kvalnesveien 7
7170 ÅFJORD
Norge
Municipality / Kommune ÅFJORD - 5058
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Kvalnesveien 7
Postal Code / Postnummer 7170
City / Poststed ÅFJORD
Municipality Number / Kommunenummer 5058
Municipality Name / Kommunenavn ÅFJORD
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
LIPARUS AS Nedre Årnes 13, 7170 ÅFJORD, Norge 2017-11-06
MOMYRSTUA BA 7170 ÅFJORD, Norge 1995-02-20
OSEN ODDVAR 7170 ÅFJORD, Norge 1995-02-20
RINGO ÅFJORD AS Årnes Handel, 7170 ÅFJORD, Norge 2001-10-18
STJERN E. HOLDING AS Sjøvegen 10, 7170 ÅFJORD, Norge 2019-07-22
ANNE GRIMNES 7170 ÅFJORD, Norge 1995-02-20
MOMYRVATNET GRUNNEIERLAG v/Oddvar Osen Norddalsveien 2247, 7170 ÅFJORD, Norge 2018-09-11
JOHS J SYLTERN AS Stordalsveien 4, 7170 ÅFJORD, Norge 1995-02-19
TRONGA EIENDOM AS c/o Kr A Tinnen Eftt AS Øvre Årnes 2, 7170 ÅFJORD, Norge 2010-02-20
ULSET TOVE Åfjord Helsesenter, 7170 ÅFJORD, Norge 2000-04-12
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed ÅFJORD
Postal Code / Postnummer 7170

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on GRØTTING PRODUCTION.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000