EDUWEAR STUDENTBEDRIFT

Address:
Høgskolen i Østfold avdeling for ingeniørfag Gamle Beddingevei 4, 1671 KRÅKERØY, Norge

EDUWEAR STUDENTBEDRIFT is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924704314. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924704314
Name / Navn EDUWEAR STUDENTBEDRIFT
Organization Form / Organisasjonsform ANNA - Other body corporate (Annen juridisk person)
Business Address / Forretningsadresse Høgskolen i Østfold avdeling for ingeniørfag Gamle Beddingevei 4
1671 KRÅKERØY
Norge
Municipality / Kommune FREDRIKSTAD - 3004
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05
Founding Date / Stiftelsesdato 2020-02-25

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Høgskolen i Østfold avdeling for ingeniørfag Gamle Beddingevei 4
Postal Code / Postnummer 1671
City / Poststed KRÅKERØY
Municipality Number / Kommunenummer 3004
Municipality Name / Kommunenavn FREDRIKSTAD
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
MARITECH CONSULTANTS AS Kråkerøyveien 2B, 1671 KRÅKERØY, Norge 1995-03-29
LIV GULICHSEN Snorresvei 10D, 1671 KRÅKERØY, Norge 2012-02-25
BILDEROMMET Inger Torill Solberg Veidegrenda 34, 1671 KRÅKERØY, Norge 1999-07-29
TEKSTILTRYKK Kråkerøyveien 2A, 1671 KRÅKERØY, Norge 1995-02-20
AMADELE HOLDING AS Gamle Beddingvei 13, 1671 KRÅKERØY, Norge 2006-02-08
NY TAKTIKK AS Gamle Beddingvei 13, 1671 KRÅKERØY, Norge 2006-12-27
SOMALI-AID OG KULTUR ORGANISASJON Bjølstadveien 8, 1671 KRÅKERØY, Norge 2008-09-02
ST.HANSFJELLET EIENDOM AS Kråkerøyveien 17, 1671 KRÅKERØY, Norge 2010-08-17
PERSONALFORENINGEN AMBULANSETJENESTEN AVD. FREDRIKSTAD Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 KRÅKERØY, Norge 2016-06-02
VESTERELVEN BRYGGE BOLIGSAMEIE Verkstedveien 6, 1671 KRÅKERØY, Norge 2012-11-13
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed KRÅKERØY
Postal Code / Postnummer 1671

Improve Information

Please provide details on EDUWEAR STUDENTBEDRIFT by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches