HAUGEVIK GÅRD

Address:
Haugevigveien 151, 4770 HØVÅG, Norge

HAUGEVIK GÅRD is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924706244. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924706244
Name / Navn HAUGEVIK GÅRD
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Haugevigveien 151
4770 HØVÅG
Norge
Municipality / Kommune LILLESAND - 4215
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Haugevigveien 151
Postal Code / Postnummer 4770
City / Poststed HØVÅG
Municipality Number / Kommunenummer 4215
Municipality Name / Kommunenavn LILLESAND
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
ERIK BJØRSVIK Høvågveien 1057, 4770 HØVÅG, Norge 2009-05-28
MOSE CHRISTIAN GAVIGAN Skottevigveien 92, 4770 HØVÅG, Norge 2019-06-13
SVEIN-GUNNAR KOLBJØRNSRUD SIMONSEN Øresland, 4770 HØVÅG, Norge 2014-12-29
HÆSTAD JOHAN HERMAN 4770 HØVÅG, Norge 1995-02-20
HISSINGDALEN AS Erdvig, 4770 HØVÅG, Norge 2012-06-11
KVÅSE KRETS VELFORENING RF c/o Skajaa Kvåse, 4770 HØVÅG, Norge 2018-04-25
SEVERINSEN MARDON Ekornåsen 6, 4770 HØVÅG, Norge 1995-02-20
ALF RICKARD ANDERSEN TRANSPORT Ulvøysundveien 69, 4770 HØVÅG, Norge 2002-06-11
KRTT AS c/o Kristoffer Ramsland Høvågveien 1329, 4770 HØVÅG, Norge 2019-10-23
EIDJORD SYSTEMS Kjerkekilåsen 20, 4770 HØVÅG, Norge 2011-03-12
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed HØVÅG
Postal Code / Postnummer 4770

Improve Information

Please provide details on HAUGEVIK GÅRD by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches