สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด

Address:
135 ถนนมัญจา-บ้านทุ่ม ตำบล นาข่า อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 ประเทศไทย
Phone: +66 43 289 024

Place Overview

Place Name สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด
Place Address 135 ถนนมัญจา-บ้านทุ่ม ตำบล นาข่า อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 ประเทศไทย
Vicinity 135 ถนนมัญจา-บ้านทุ่ม อำเภอ มัญจาคีรี
Phone Number 043 289 024
International Phone +66 43 289 024
Place Type finance, point_of_interest, establishment

Place Location

Full Address 135 ถนนมัญจา-บ้านทุ่ม ตำบล นาข่า อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 ประเทศไทย
Geo (Latitude, Longitude) (16.2107446, 102.4839212)
Street Number 135
Route ถนนมัญจา-บ้านทุ่ม
Sublocality Level 1 ตำบลสวนหมู่อน
Locality ตำบล นาข่า
Administrative Division - Level 2 อำเภอ มัญจาคีรี
Administrative Division - Level 1 ขอนแก่น (จ.ขอนแก่น)
Country ประเทศไทย (TH)
Postal Code 40160

Nearby Place

Place Name Place Address Rating
ร้านพองคำพันธุ์ไม้ 235 ม. 7 บ้านโจด, กุดเค้า, มัญจาคีรี 0
สถานีบริการน้ำมัน ตำบล นาข่า อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 ประเทศไทย 0

Improve Information

Please provide details on สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Website