หจ.เดอะ วี เพลส

Address:
59 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หจ.เดอะ วี เพลส is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 103558011961.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 103558011961
Corporate Name / ชื่อ บริษัท หจ.เดอะ วี เพลส
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 10/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่อยู่อาศั
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
59 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
59 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on หจ.เดอะ วี เพลส.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700