หจ.เคยูติวเตอร์

Address:
2008/62 ซอยพหลโยธิน 32/1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หจ.เคยูติวเตอร์ is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 103558012223.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 103558012223
Corporate Name / ชื่อ บริษัท หจ.เคยูติวเตอร์
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 12/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการรับสอนพิเศษ(tutor)และสอนเสริมในรายวิชาต่างๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2008/62 ซอยพหลโยธิน 32/1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2008/62 ซอยพหลโยธิน 32/1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on หจ.เคยูติวเตอร์.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700