หจ.เพียซเซ โคเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล

Address:
1009/66 อาคารเฮ้าส์ 23 ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 66 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หจ.เพียซเซ โคเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 103558013424.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 103558013424
Corporate Name / ชื่อ บริษัท หจ.เพียซเซ โคเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 29/6/2558
Capital / เมืองหลวง 300,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการขายปลีก เครื่องสำอางจากต่างประเทศ รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างการหรือประเทืองโฉม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1009/66 อาคารเฮ้าส์ 23 ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 66 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1009/66 อาคารเฮ้าส์ 23 ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 66 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on หจ.เพียซเซ โคเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700