หจ.นาฏนิวัฒน์

Address:
746 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หจ.นาฏนิวัฒน์ is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 103558013432.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 103558013432
Corporate Name / ชื่อ บริษัท หจ.นาฏนิวัฒน์
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 29/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการ บริการรับจัดการแสดงและออกแบบการแสดง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
746 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
746 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please provide details on หจ.นาฏนิวัฒน์ by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700