หจ.นาฏนิวัฒน์

Address:
746 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หจ.นาฏนิวัฒน์ is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 103558013432.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 103558013432
Corporate Name / ชื่อ บริษัท หจ.นาฏนิวัฒน์
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 29/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการ บริการรับจัดการแสดงและออกแบบการแสดง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
746 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
746 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on หจ.นาฏนิวัฒน์.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches