บจ.สนอพส์ ซินดิเคท จำกัด

Address:
54 ห้องเลขที่ 40-16 ชั้นที่ F4 ซอยลาดพร้าว ซอย 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.สนอพส์ ซินดิเคท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558089589.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558089589
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.สนอพส์ ซินดิเคท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 2/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
54 ห้องเลขที่ 40-16 ชั้นที่ F4 ซอยลาดพร้าว ซอย 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
54 ห้องเลขที่ 40-16 ชั้นที่ F4 ซอยลาดพร้าว ซอย 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.สนอพส์ ซินดิเคท จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700