บจ.พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จำกัด

Address:
29/186 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558089627.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558089627
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 2/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม รับจ้างทำการสำรวจตรวจสอบรับรองอุปกรณ์ที่ให้ได้มาตรฐานสากลสำหรับทุกอุตสาหกรรม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
29/186 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
29/186 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700