บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด

Address:
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558089783.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558089783
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 2/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม นำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10330

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10330

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches