บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด

Address:
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558089783.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558089783
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 2/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม นำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10330

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10330

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700