บจ.อุ๊คบี มอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

Address:
1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

บจ.อุ๊คบี มอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558090234.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558090234
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อุ๊คบี มอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 3/6/2558
Capital / เมืองหลวง 137,580,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่าย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10250

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10250

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อุ๊คบี มอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700