บจ.หะรินกรุ๊ป จำกัด

Address:
54 อาคารหะรินธร ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 ดี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.หะรินกรุ๊ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558090277.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558090277
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.หะรินกรุ๊ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 3/6/2558
Capital / เมืองหลวง 50,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
54 อาคารหะรินธร ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 ดี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10500

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
54 อาคารหะรินธร ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 ดี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10500

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.หะรินกรุ๊ป จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700