บจ.หะรินกรุ๊ป จำกัด

Address:
54 อาคารหะรินธร ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 ดี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.หะรินกรุ๊ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558090277.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558090277
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.หะรินกรุ๊ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 3/6/2558
Capital / เมืองหลวง 50,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
54 อาคารหะรินธร ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 ดี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10500

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
54 อาคารหะรินธร ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 ดี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10500

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.หะรินกรุ๊ป จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches