บจ.ทูพลัส โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด

Address:
42ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.ทูพลัส โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558090447.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558090447
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ทูพลัส โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 3/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม รับจ้างออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานระบบปรับปรุงข้อมูล
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
42ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
42ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ทูพลัส โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700