บจ.ทรู โอคุระ จำกัด

Address:
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.ทรู โอคุระ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558090811.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558090811
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ทรู โอคุระ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 4/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าสายพานลำเลียงสินค้าและระบบสายพานลำเลียงสินค้า
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10500

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10500

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ทรู โอคุระ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700