บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด

Address:
275/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558091257.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558091257
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 5/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการรับจ้างบรรจุสินค้าภายในตู้สินค้า
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
275/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10330

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
275/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10330

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches