บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด

Address:
275/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558091257.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558091257
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 5/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการรับจ้างบรรจุสินค้าภายในตู้สินค้า
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
275/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10330

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
275/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10330

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700