บจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

Address:
95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

บจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558091419.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558091419
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 5/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการให้บริการสถานพยาบาลบำบัดโรคไตและโรคทั่วไป
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10510

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10510

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700