บจ.มิกซ์ซีส กรุ๊ป จำกัด

Address:
89 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.มิกซ์ซีส กรุ๊ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558091966.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558091966
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.มิกซ์ซีส กรุ๊ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 5/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
89 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
89 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.มิกซ์ซีส กรุ๊ป จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700