บจ.ซิน โกลบอล แอสเซท จำกัด

Address:
65/218 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.ซิน โกลบอล แอสเซท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558092351.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558092351
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ซิน โกลบอล แอสเซท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 8/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม นำเข้าส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
65/218 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
65/218 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ซิน โกลบอล แอสเซท จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700