บจ.นิวเจน เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Address:
50 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 304 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.นิวเจน เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558092385.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558092385
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.นิวเจน เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 8/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทส
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
50 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 304 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
50 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 304 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.นิวเจน เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700