บจ.อาร์อาร์ซีหนึ่งหกแปด จำกัด

Address:
380/250 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.อาร์อาร์ซีหนึ่งหกแปด จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558092482.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558092482
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อาร์อาร์ซีหนึ่งหกแปด จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 8/6/2558
Capital / เมืองหลวง 2,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้า จำหน่าย จุลินทรีย์ช่วยย่อยในระบบบำบัดน้ำเสีย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
380/250 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
380/250 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อาร์อาร์ซีหนึ่งหกแปด จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700