บจ.ชวาลาเดนิม จำกัด

Address:
821 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

บจ.ชวาลาเดนิม จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558092687.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558092687
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ชวาลาเดนิม จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 8/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
821 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10100

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
821 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10100

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ชวาลาเดนิม จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches