บจ.ชวาลาเดนิม จำกัด

Address:
821 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

บจ.ชวาลาเดนิม จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558092687.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558092687
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ชวาลาเดนิม จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 8/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
821 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10100

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
821 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10100

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ชวาลาเดนิม จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700