บจ.เออีซี ลีกัล สปิริต จำกัด

Address:
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 12 ห้อง 1203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เออีซี ลีกัล สปิริต จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558093136.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558093136
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เออีซี ลีกัล สปิริต จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 9/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ให้บริการ จัดเก็บ รวบรวมศึกษา พัฒนา ผลงาน งานวิจัย การเผยแพร่ข้อมูล
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 12 ห้อง 1203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 12 ห้อง 1203 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เออีซี ลีกัล สปิริต จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700