บจ.อินทิเกรทเต็ดโซล่าร์ จำกัด

Address:
75/34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 20 ซอยสุขุมวิิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.อินทิเกรทเต็ดโซล่าร์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558093535.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558093535
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อินทิเกรทเต็ดโซล่าร์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 9/6/2558
Capital / เมืองหลวง 61,000,000
Industry / อุตสาหกรรม จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ผลิต รับซื้อ จัดส่ง กระแสไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
75/34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 20 ซอยสุขุมวิิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
75/34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 20 ซอยสุขุมวิิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อินทิเกรทเต็ดโซล่าร์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700