บจ.เทคโน บลาสท์ จำกัด

Address:
506/106 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เทคโน บลาสท์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558093772.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558093772
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เทคโน บลาสท์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 10/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ให้บริการด้านการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักร
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
506/106 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
506/106 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เทคโน บลาสท์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700