บจ.นรินทร์ทัศน์ จำกัด

Address:
39 ซอยพหลโยธิน 29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.นรินทร์ทัศน์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558093934.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558093934
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.นรินทร์ทัศน์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 10/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,600,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้า ผลิต เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
39 ซอยพหลโยธิน 29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
39 ซอยพหลโยธิน 29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.นรินทร์ทัศน์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches