บจ.นรินทร์ทัศน์ จำกัด

Address:
39 ซอยพหลโยธิน 29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.นรินทร์ทัศน์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558093934.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558093934
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.นรินทร์ทัศน์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 10/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,600,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้า ผลิต เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
39 ซอยพหลโยธิน 29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
39 ซอยพหลโยธิน 29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.นรินทร์ทัศน์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700