บจ.เจไอบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Address:
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ตึก B ห้องเลขที่ 1601 ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เจไอบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094086.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094086
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เจไอบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 10/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ สร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อขาย ปลูกสร้างอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)เพื่อขาย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ตึก B ห้องเลขที่ 1601 ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ตึก B ห้องเลขที่ 1601 ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เจไอบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches