บจ.เจไอบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Address:
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ตึก B ห้องเลขที่ 1601 ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เจไอบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094086.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094086
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เจไอบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 10/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ สร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อขาย ปลูกสร้างอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)เพื่อขาย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ตึก B ห้องเลขที่ 1601 ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ตึก B ห้องเลขที่ 1601 ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เจไอบี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700