บจ.ลุยบอนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

Address:
103/9 ซอยลาดพร้าว26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.ลุยบอนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094515.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094515
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ลุยบอนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 3,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
103/9 ซอยลาดพร้าว26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
103/9 ซอยลาดพร้าว26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ลุยบอนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700