บจ.ซันเทค เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

Address:
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ยูนิต ซี 2 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.ซันเทค เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094655.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094655
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ซันเทค เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 6,500,000
Industry / อุตสาหกรรม บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ อุปกรณ์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโร
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ยูนิต ซี 2 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ยูนิต ซี 2 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ซันเทค เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700