บจ.บุญถาวรแอสเซท จำกัด

Address:
239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.บุญถาวรแอสเซท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094744.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094744
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บุญถาวรแอสเซท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 100,000,000
Industry / อุตสาหกรรม กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Entities with the same location

Entity Name Office Address
บจ.บีทีวี โฮลดิ้ง จำกัด 239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400,
บจ.บุญถาวรกรุ๊ป จำกัด 239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400,

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700